Top Users Ranking //
R Name Kiled Died Kd Level Exp
hero dragon 1 18 1 18% 800 3550
skatista 4 0 0% 800 0
BobMan13 3 0 0% 686 32000
Freez 2 0 0% 800 413280
i me noob 2 0 0% 800 0
Vinho1205 2 0 0% 800 0
HaxMix 1 0 0% 800 0
lebron tuga 1 5 0.2% 630 25000
clin 1 16 0.062% 201 1250
10º charls123 0 0 0% 800 39567940
11º Lakinus 0 0 0% 800 1101792
12º nicole2009 0 0 0% 798 840000
13º the xx 0 0 0% 800 835250
14º stephen123h 0 0 0% 800 809530
15º shabo756 0 0 0% 800 809000
16º AndreaJhon 0 0 0% 800 805100
17º ekoy500 0 0 0% 800 800200
18º therealtalknow 0 0 0% 800 800000
19º famacion 0 0 0% 800 800000
20º Wisdom 0 0 0% 800 800000
21º geoffrhe159 0 0 0% 800 799568
22º Henares 0 0 0% 800 798500
23º CuteWarrior12 0 0 0% 800 796100
24º Galaxy Y 0 0 0% 800 795000
25º tototo09 0 0 0% 800 794850
26º morgiana 0 0 0% 800 794820
27º player_buyer 0 0 0% 800 794750
28º teoxon834 0 0 0% 800 789290
29º tirol123 0 0 0% 800 788180
30º Funsign21 0 0 0% 800 787780
31º Oblivion221 0 0 0% 800 787750
32º daji200 0 0 0% 800 787600
33º mvpthepro 0 0 0% 800 785750
34º la roux 0 0 0% 800 783500
35º SuperJ 0 0 0% 778 782500
36º masterlord00 0 0 0% 800 781034
37º y4hzee 0 0 0% 800 779050
38º Novester 14 0 0 0% 800 777500
39º Fetty22 0 0 0% 800 774690
40º MR=Zoodux 0 0 0% 800 771790
41º xnxjimmyx 0 0 0% 800 771040
42º odenpogs 0 0 0% 800 770930
43º POKEMON_15 0 0 0% 800 770750
44º cristinekate02 0 0 0% 769 770500
45º the shaman king84 0 0 0% 800 768750
46º nicowapo 0 0 0% 800 768720
47º en_Carl 0 0 0% 800 768100
48º redroses 0 0 0% 800 767284
49º V A P E Wizard 0 0 0% 800 766450
50º youngz rehz 0 0 0% 800 765250
51º Matheussao01 0 0 0% 800 765168
52º Anonymous00 0 0 0% 773 760900
53º goldenarmor 0 0 0% 800 759450
54º Jack Froste 0 0 0% 800 759200
55º tom_29 0 0 0% 800 758620
56º tamtamgwapo 0 0 0% 800 758300
57º kesha 0 0 0% 800 756500
58º Shinobu 0 0 0% 800 756318
59º gabrel1235 0 0 0% 764 756050
60º youtube5753 0 0 0% 800 755600
61º rogh123456 0 0 0% 800 755560
62º CLGSoulEater 0 0 0% 800 755000
63º herotrack45 0 0 0% 800 753400
64º ronian1020 0 0 0% 757 753400
65º jolan 0 0 0% 800 753250
66º raikirim 0 0 0% 800 753150
67º smith12 0 0 0% 762 753034
68º ceplak_027 0 0 0% 800 752610
69º .Dack 0 0 0% 800 751970
70º JEYSON X 0 0 0% 800 751500
71º otepgwapo1187 0 0 0% 800 750000
72º xBatallionMsc 0 0 0% 775 750000
73º flores187 0 0 0% 800 750000
74º YramThor 0 0 0% 800 749200
75º jr200114 0 0 0% 800 748418
76º teejee555 0 0 0% 800 748100
77º brave4545 0 0 0% 743 748000
78º hero_cenabre 0 0 0% 800 747500
79º mnmansor 0 0 0% 800 745680
80º energy gap 0 0 0% 800 745250
81º hesoyamaezakmi 0 0 0% 800 741568
82º Green Bloods 0 0 0% 800 741300
83º 0935100 0 0 0% 800 740600
84º xdmr=pro 0 0 0% 800 739300
85º dashh21 0 0 0% 800 738050
86º Beel1223 0 0 0% 800 737654
87º Adventures 0 0 0% 800 736650
88º xd=flat 0 0 0% 800 735400
89º nyambik 0 0 0% 800 735000
90º Betaaa 0 0 0% 800 735000
91º emangwapo2 0 0 0% 800 734068
92º dage the 2nd 0 0 0% 800 733850
93º S M O K E 0 0 0% 800 732300
94º jacksalazar10 0 0 0% 800 730600
95º mr=xo 0 0 0% 800 730052
96º rodessa27 0 0 0% 741 730000
97º clarencegwapo 0 0 0% 800 730000
98º Prince 1 0 0 0% 800 729940
99º Captainkakai 0 0 0% 800 729560
100º langaacoe 0 0 0% 800 729400
PLAY NOW
Character Lookup //
Ranking Info //
The data of the ranking of redaq are updated in real time, that is, whenever the page is updated, the new information will be available. Hey, hero, how's the pro rank?
RedAQ © 2012/2017 - All Rights Reserved (AQWorlds Private Server)